#99 safeGet


 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   let pathArr = path.split('.');
   let temp = data;
   for(let i of pathArr) {
    if(temp[i]) {
     temp = temp[i]
    } else {
     return undefined;
    }
   }
   return temp;
  }
  

 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
  /* TODO */
  try{
  eval('data.'+path)
  }catch(error){
  return undefined
  }
  return eval('data.'+path)
  }
  这样不行么?????


 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
  			if(!path) return undefined;
  			var arr = path.split(".");
  			try{
  				while(arr.length){
  					data = data[arr.shift()];
  				}
  			}catch(err){
  				return undefined;
  			}
  			return data;
  		}
  

 • 3

  const safeGet = (data, path) => {
   return path.split('.').reduce((d,i)=>{
    return typeof d == 'undefined' ? d : d[i];
   },data);
  }
  

 • 3

  const safeGet = (data, path) => {
   try{
    return eval('data.'+path);
   }catch(e){return undefined}
  }
  

 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
  /* TODO */
  let _keys = path.split('.'), _cur,_flag
  _flag = _keys.some((item, index)=>{
  if(index === 0) {
  if(data.hasOwnProperty(item)) {
  _cur = data[item]
  return false
  }else {
  return true
  }
  }else {
  if(_cur.hasOwnProperty(item)) {
  _cur = _cur[item]
  return false
  }else {
  return true
  }
  }
  })
  return _flag?undefined:_cur

  }


 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   let p = path.split('.');
   for(let i=0;i<p.length;i++){
    if(i===p.length-1){
     return data[p[i]]
    }else{
     if(typeof data[p[i]] !== 'object'){
      return undefined
     }else{
      data = data[p[i]]
     }
    }
   }
  }
  

 • 0

  @Reson_a#99 safeGet 中说:

  const safeGet = (data, path) => {
    if (!path) return undefined
    let paths = path.split('.')
    let res = data
    while (paths.length) {
      res = res[paths.shift()]
      if (!res) return undefined
    }
    return res
  }

 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   let result = null;
   let memo = data;
   const pathArr = path.split('.');
   for (let i = 0, len = pathArr.length; i < len; i ++) {
    let key = pathArr[i];
    if (typeof memo !== 'object' || typeof memo[key] === void 0) {
     return undefined;
    } else {
     memo = memo[key];
     result = memo;
    }
   }
   return result;
  }
  

 • 0

  @coco ...........


 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   let obj = data;
   let arr = path.split('.');
   for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    obj = obj[arr[i]];
    if (!obj) {
     return undefined;
    }
   }
   return obj;
  }
  

 • 0

  写的没有那么酷炫,能用
  const safeGet = (data, path) => {
  if(!path) return undefined;
  const props = path.split('.');
  const len = props.length;
  for(let i = 0; i < len; i++){
  if(data[props[i]]){
  data = data[props[i]];
  }else{
  return undefined;
  }
  }
  return data;
  }


 • 0

  const safeGet = (obj, str) => {
  /* TODO */
  if (str.indexOf('.') >= 0) {
  let arr = str.split('.');
  let myobj = obj;
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (myobj[arr[i]]) {
  myobj = myobj[arr[i]];
  if (i == (arr.length - 1)) {
  return myobj;
  }
  } else {
  return undefined;
  }
  }
  } else {
  return obj[str];
  }
  }


 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
  var arr = path.split('.');
  for(i of arr) {
  if(data[i]) {
  data = data[i];
  }
  else {
  data = undefined;
  break;
  }
  }
  return data;
  }


 • 0

  const safeGet = (data, path, u) => {
  /* TODO */
  try{
  return eval('data.'.concat(path))
  }catch(e){
  return u
  }
  }


 • 0

  输入 {"q":{"w":{"e":{"r":{"t":{"y":{"u":{"i":{"o":{"p":{"a":{"s":{"d":{"f":{"g":{"h":{"j":"ScriptOJ"}}}}}}}}}}}}}}}}}, 路径:q.w.e.r,应该输出 undefined,而你的代码出现异常
  q.w.e.r 不是应该是{t:{y...}....}吗?到达t这一层。为什么说要输出undefined?


 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   path = path.split('.');
   
   for(let curr of path) {
    if(data[curr] === undefined) return undefined;
    data = data[curr];
   }
   return data;
  }

 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   /* TODO */
   let arr = path.split(".");
   let r = data;
   for(var i=0;i<arr.length;i++){
    try{
     r = r[arr[i]];
    }catch(e){
     return undefined
    }
   }
   return r;
  }
  

 • 0

  const safeGet = (data, path) => {
   /* TODO */
   path.split('.').forEach(item => {
    try{
     data = data[item];
    }catch(e){}
   })
   return data
  }
  

 • 0

  这题有问题,测试用例和结果对不上。


登录后回复
 

与 ScriptOJ 的连接断开,我们正在尝试重连,请耐心等待